Crèdits

Comité Editorial

 • Junta directiva de l'Associació Catalana d'uròlegs de Comarques Albarràn

Director

 • Dr. Àngel Prera i Vilaseca

Secretari de redacció

 • Dr. Antoni Pont

Comitè Científic

 • Dr. Josep Lluís Balañà
 • Dr. Nicolau Carrasco
 • Dr. Joaquim Martí
 • Dr. Carles Pellicé
 • Dr. Enric Peyrí

Disseny i compaginació

 • Antoni Pont
 • Eli Sainz

Dipòsit legal

 • D.L.: B-41538-96
 • I.S.S.N: 1337-3822

Contacta

 • ACUC
  Passeig Prim, 23 6º 1a
  43202 Reus
  Tel./fax. 977 31 11 38
 • email: revista@acuc.cat

Urologia i Comarques

Cercar:
(sense accents)

Ordenar per:
Més visitat Data publicació

 CERCAR

email@acuc.cat

Urologia.cat

La web pels usuaris de la urologia catalana
www.urologia.cat