Dr. Xavier Ruiz Romero

  • Va nèixer a Barcelona l’any 1958. El 1986 es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Saragossa amb la qualificació d’excel.lent. És especialista en Andrologia per la Fundació Puigvert, Escola de Postgraduats de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Ha estat alumne intern honorari per oposició al Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Saragossa i metge adjunt del Servei d’Urologia de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona.
  • Ha obtingut un Màster en Microcirurgia Experimental per l’Hospital Policlínic de Vigo.
  • És cap de la Unitat d’Andrologia de la Clínica Tres Torres de Barcelona des de l’any 1995 i director del Servei d’Andrologia de l’Institut de Fertilitat i Reproducció Humana Conceptum de Reus (Tarragona).
  • És membre de l’Associació Espanyola d’Andrologia, de la Societat Espanyola de Fertilitat, de l’Associació Espanyola de Biología de la Reproducció, del’European Academy of Andrology, de la Internacional Society of Andrology, de la Internacional Society for Sexual and Impotence Research i de la European Society for Impotence Research. També pertany al Comité Científic Editorial de la Revista Actualidad Andrológica.
  • Ha participat en projectes de recerca sobre infertilitat masculina, sobre fibrosi quística i alteracions genitals i ha coordinat l’Estudi Epidemiològic sobre la Mida del Penis a la població Espanyola realitzat per l’Associació Espanyola d’Andrologia.
  • Ha publicat articles a les millors revistes científiques nacionals i internacionals i ha presentat comunicacions i ponències a un gran nombre de congresos i reunions científiques.
If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt