La pròstata

La pròstata és una glàndula que pertany al sistema reproductor masculí, te la forma d'una castanya i esta situada per davant del recte i per sota de la bufeta urinària. El conducte urinari denominat uretra travessa la pròstata pel seu centre, per tant la orina sortirà de la bufeta pel mig de la pròstata. Els conductes ejaculadors, que transporten els espermatozous (produïts en el testicle ) i el semen (produït en les vesícules seminals) travessen la pròstata des de la seva part posterior fins a la uretra prostàtica, aproximadament en el seu 1/3 distal, la desembocadura d’aquest conducte ejaculador a la uretra forma el verum montanum.

La principal funció de la pròstata es la de produir un líquid viscós que s’uneix al semen per a millorar la qualitat dels espermatozous i d’aquesta manera augmentar la fertilitat. El 15 % del total de l’ejaculat procedeix de la pròstata. El líquid prostàtic té gran quantitat de enzims i substrats necessaris per a la maduració i activació dels espermatozous. També es bàsica la seva situació i morfologia que fa que el líquid seminal s’expulsi cap a l’exterior durant l’ejaculació i no entri cap a la bufeta urinària. Per tot això podem dir que la pròstata es necessària per a poder tenir fills.

La pròstata també produeix substàncies de defensa contra les infeccions urinàries.

Durant la infància , la pròstata es petita i va augmentant de tamany poc a poc fins a la pubertat. A l’edat adulta te uns diàmetres de 4 cm (transversal), 2,5 (anteroposterior) i 3 cm (longitudinal). El seu pes es de 20grs aproximadament.

En un moment determinat de la vida del baró (sempre a partir dels 40 anys) s’inicia un creixement interior de la glàndula denominat Hiperplàsia prostàtica benigna; el volum que es pot assolir, la rapidesa en produir-se aquest creixement i les possibles repercussions clíniques , si les arriba a haver, dependran de cada persona de forma individualitzada.

La pròstata es divideix en 4 zones diferents: Estroma fibromuscular anterior, zona central, zona perifèrica (aquí es desenvolupen el 75 % dels càncers de pròstata) i zona transicional(zona que envolta a la uretra i que és la màxima responsable del creixement anomenat hiperplàsia prostàtica benigna).

A partir del 45 anys es recomanable realitzar un seguiment anual de la pròstata per tal de valorar les característiques del seu creixement i descartar la presència d’un càncer de pròstata. En el estudi de la pròstata per part del facultatiu es bàsic una correcta anamnesi , un tacte rectal, una analítica (PSA) i una ecografia (opcional)

FOTOS: a partir dels 45 anys es recomanable  que els homes realitzin una visita anual a l'uròleg en la que s’inclourà un tacte rectal, una ecografia prostàtica i una analítica amb PSA

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt