La orquiepididimitis

La orquiepididimitis es una inflamació de l’epidídim i del testicle d’origen infecciós.
Normalment la porta d’entrada del microorganisme es a traves dels conductes seminals; més rarament la via de transmissió pot ser hematògena com en el cas de la tuberculosi o la sífilis.
El microorganisme principal responsable de l’orquiepididimitis en els barons menors de 40 anys es la Clamydia Tracomatis. Per damunt del 45 anys les responsables son les enterobactèries, principalment la Escherichia Coli i acostumen a presentar-se dins del context d’una obstrucció urinària crònica de causa prostàtica o uretral . també poden ser produïdes per instrumentació urològica (sondatges, cistoscòpies...) o en el postoperatori d’intervencions urològiques (com per exemple les reseccions transuretrals).
Aproximadament el 25% dels adults amb parotiditis vírica presentaran una orquitis urliana.
Respecte a la clínica, el pacient presentarà febre alta i a nivell de l’hemiescrot afectat: epidídim i testicle augmentats de tamany i dolorosos al tacte i signes inflamatoris en la paret escrotal (envermelliment, calor, edema...)
En l’analítica d’urgències s’hi pot trobar leucocitúria (leucocits al sediment urinari) i en els casos mes greus una significativa leucocitosi (augment dels leucocits en l’analítica sanguínia).
Si el pacient te menys de 25 anys sempre s’haurà de fer el diagnòstic diferencial amb la torsió del cordó espermàtic.
Abans d’iniciar el tractament sempre s’haurà de demanar un cultiu d’orina (urinocultiu)i un cultiu de sang (hemocultiu)en els casos que hi hagi febre alta i leucocitosi.
El tractament es basa fundamentalment en l’antibioticoteràpia ( els aminoglicòsids , les quinolones, i les cefalosporines són bones opcions terapèutiques en els majors de 45 anys i la doxiciclina i les quinolones en els mes joves de 40 anys), en qualsevol cas, el tractament antibiòtic s’haurà de perllongar un mínim de tres setmanes i les primeres dosis és aconsellable que siguin administrades per via endovenosa.
Com a mesures complementàries al tractament citarem els antiinflamatoris, el suspensori escrotal, la correcta hidratació i el repòs.

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt